Kristaus auka

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Trečiadienis, 17 vasario 2016 Autorius Jelena Rerich

Kristaus auka.   J.Rerich laiškas, 28.12.35
Be jokių abejonių, Kristaus auka, Jo priimta nukryžiuotojo mirtis už skleidžiamą Šviesos Mokymą turėjo didžiulę reikšmę visai žmonijai visuose būties planuose. Auką ar žygdarbį prisiimdavo ir kiti Didieji žmonijos Mokytojai. Ir sunku pasakyti, kuri auka buvo didesnė, ar Šri Krišnos – dvasinio Mokytojo ir karališkojo gyvenimo kūrėjo, ar Gautamos Buddos, kuris daugiau nei šešiasdešimt metų nešė sunkią Mokytojavimo naštą tam, kad įtvirtintų didį Įstatymą.


„Kriptogramose“ teisingai pasakyta, kad Liuciferio sukilimas davė pasauliui Kristų. Tas sukilimas davė ir kitus Didžius Mokytojus, atėjusius prieš ir po Kristaus. Ilgas yra sąrašas pasiaukojusių Aukščiausių Dvasių, kovojusių su tamsiąja jėga. Didi kova, įvykusi ketvirtoje rasėje tarp Šviesos Sūnų ir tamsos sūnų, minima visose senovės tradicijose ryškiai atžymėjo tą didžią mūsų planetos dramą. Drama tame, kad pagal kosminę teisę Liuciferis yra tikrasis mūsų Žemės Šeimininkas. Jo dvasinės sėklos potencija talpina savyje visas energijas, kurios randasi mūsų planetos branduolyje, todėl lengvai galima įsivaizduoti, kaip Žemės Šeimininkas žino jos gelmes ir kaip paklūsta jam visos jos energijos. Kai tuo tarpu kiti Didieji Šviesos Sūnūs, atvykę į mūsų planetą, priklauso aukštesniems Pasauliams. Pats Aukščiausias tarp Jų prisiėmė atsakomybę už mūsų planetą. Jis nuolat Budi. Visuose Raštuose Jis yra sparnuotosios Gyvatės nugalėtojas. Aukščiausios Dvasios, prisiėmusios rūpestį už žmonijos evoliuciją, nuolat įsikūnydavo Žemėje vienuose ar kituose didinguose Pavidaluose. Prisiminkite, kaip yra pasakyta, kad visos Dangiškos Jėgos negali sukaupti tiek jėgos, kiek Vienas žemiškas žygdarbis, susivienijęs su Aukščiausiomis Jėgomis. Vardan Žemės viskas turi vykti žemišku keliu ir žemiškomis sąlygomis.
Žinoma, Kristaus Auka nieko neišgelbėjo nuo tamsos jėgų pinklių ir tinklų. Nes niekas negali išgelbėti kito. Tačiau Kristaus Mokymas dar kartą priminė žmonijai apie griausmingą pavojų ir nurodė kelią į dvasinį atgimimą, taigi, į išsigelbėjimą. Tačiau tamsių jėgų pinklės ir pavojus ne tik kad neišnyko, bet išaugo prieš lemiamą mūšį. Todėl dabar, kaip niekada svarbi visų šviesių jėgų vienybė, kad duoti atkirtį tamsos miniai, kuri persisunkusi pykčiu ir beprotyste bando susprogdinti patį tvirčiausią. Tačiau ir ta vienybė, esant dabartinei daugumos sąmonei, reikalauja kraštutiniai atsargaus elgesio, nes dažnai, priartėjus skirtumai tampa dar aštresni. Žmonės dažnai kartoja patarlę – „Vienas lauke ne karys“, bet giluminė ir grėsminga prasmė nepasiekia jų suakmenėjusių širdžių.
Patariu Jums jūsų raštuose išryškinti, kaip nesuprastas ir nutylėjimu apeitas Kristaus Mokymo ezoterizmas, sutinkamas net žinomose Evangelijose. Taip pat galima užsiminti, kad pirmasis naujosios epochos spindulys blykstelės nauju Kristaus Mokymo suvokimu. „Priimkime Kristaus pasirodymą kaip šventą ženklą, ir tegu žmonės gerbia visus Aukštutinio Kelio ženklus“.

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Friday the 13th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©