Agni joga

M. minčių sodas. Nušvitimas 1925 m.

Листы Сада Мории. Озарение 1925 г.
M. minčių sodas. Nušvitimas 1925 m.

2.II.4. Pakalbėkime apie mirtį. Mirtis yra ne daugiau, nei plaukų kirpimas, taip pat atiduodama materija. Vadovų klausimas sprendžiamas tuo pačiu pritraukimo ir atstūmimo įstatymu. Atidavimo ir pagalbos principas stiprus dvasiniame pasaulyje, todėl kiekvienas dvasios apsisukimas, esančioje materijoje, iššaukia atsakymą.

01 M. minčių sodas. Kvietimas 1924 m.

01 M. minčių sodas. Kvietimas 1924 m.

Didinga ateitis priklauso...

Didinga ateitis priklauso azijietiškai Rusijai

Savo gyvenimu patvirtinę Kultūros Nešėjų vardą Nikolajus ir Jelena Rerichai kaip palikimą ateinančioms kartoms dovanojo Agni Jogą. Tai Žinios skirtos ateinančios Naujos, Kultūros suklestėjimo eros gyventojams. Tai tas pats Mokymas, kurį skleidė Kristus, Budda, Mahometas, Platonas, Zoroastra ir kiti Mokytojai, atėję padėti žmonijai išbristi iš nelaimių ir nesėkmių rato.

Ne Golemas bus naujosios rasės...

Ne Golemas bus naujosios rasės prototipas

Formuojasi nauja žmonijos  rasė, ir negalvokime, kad ji susikurs savaime. Pagrindinis svertas, permetantis mus į kitą rasę, bus sąmonės pakitimas. Jis neįvyks savaime, tai sąmoningas mąstymo kreipimas, atitinkantis kosminius dėsnius. Tik tada, kai suvoksime evoliucijos kryptį ir kai visa tai pritaikysime savo gyvenime, būsime pasiruošę šuoliui. Pripažindami tik fizinį pasaulį, prarandame pažinimo galimybę. Negalima pasaulio pažinti tik fiziškai. Toks pažinimas visada bus klaidingas. Agni Joga rašo:

Ar tai nauja religija?

Ar tai nauja religija?

Svarbiausi pasaulyje įvykiai, o būtent tie, kurie sukuria naujas epochas ir uždeda neišdildomą antspaudą žmonijai, dažnai sunkiai pastebimi jų atsiradimo metu; jų nelydi patrankų salvės; jie prasiskverbia tyliu upelio čiurlenimu, ateityje išaugančiu į galingą srovę. Taip išdidi Roma nepastebėjo Pranašo Kristaus iš Galilėjos, nors vėliau pati ir prisipildė krikščioniškomis bažnyčiomis, virto krikščionybės centru, suformavusiu visų europinių tautų pasaulėžiūrą.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©