Rericho paktas

Po senovę. IX dalis

Po senovę. IX dalis. Aizputė – Eduolė – Alsunga – Jaunpils. Foto albumas

Antrąją kelionės dieną aplankėme Latvijos miestelį Aizputę, anksčiau turėjusį pavadinimą Ožputė. Per miestelį einančio kelio vienoje pusėje aukštai, ant stataus skardžio stūkso didingas baltas statinys – bažnyčia; o kitoje kelio pusėje – Tebros upės tvenkinys, pasidabinęs vandens lelijomis. Šalia jo ir sustojome. Perėję tiltą pasigrožėjome kriokliu prie seno malūno. Tolumoje, už medžių šmėžavo senovinės pilies griuvėsiai – XIII amžiaus Livonijos Ordino pilis.

Prisiminimai apie Petrą Juodvalkį

Prisiminimai apie Petrą Juodvalkį.  gimė 1902 m. spalio 11 d.. Mirė 1991 m. rugsėjo 15 d..Prisiminimai apie Petrą Juodvalkį
Vietoj įžangos
Siunčiu porą trupinėlių susijusių su Šviesios atminties Petru Juodvalkiu. Jis asmeniškai supažindino mane su Rericho draugijos nariais Stepu Stulginskiu, Jonu Glemža, Broniumi Vaitiekūnu, Stasiu Vaitkumi, Danute Stukaite, Domicele Tarabildiene. Jis pats, gal nujausdamas artėjančias represijas, iš draugijos formaliai buvo išstojęs, tačiau bendravimo ir veiklos nenutraukė. Jis išsaugojo leidinius apie Rerichą, Vydūno raštus, kuriuos paliko man...
Algimantas Zolubas, 2014 m. gruodžio 15d., Vilnius.

Video reportažas "Prisimena Algimantas Zolubas"

Po senovę. VIII dalis

Po senovę. VIII dalis2014-07-23 Mūsų maršrutas toliau vedė į gyvenvietę Pūre. Istoriniuose šaltiniuose vietovė pirmą kartą buvo paminėta 1230 metais, o dvaras (Puhren) 1407 metais. Gyvenimas plėtėsi aplink dvaro teritoriją.

Po senovę. VII dalis

Po senovę. VII dalisĮ Latvijos žemes Rerichai atkeliavo prieš du šimtmečius iš Skandinavijos ir apsigyveno prie Baltijos jūros, netoli Kuržemės sostinės Libavos (Liepojos). Pagal senovines knygas Guntai Rudzite pavyko išsiaiškinti vietų, kur jie gyveno, pavadinimus. Tai Grobinia, Gazenpot (Aizpute), Durbe, Vindava (Ventspilis). Vasaromis Rerichai gyvendavo pajūryje, Jūrmalos gyvenvietėje Majorengofe (dabar Majori).

Po senovę. VI dalis

Po senovę. VI dalis. 2014 m. liepos 23-25 dienomis Latvijos N.Rericho draugijos ir Šiaulių N.Rericho klubo nariai įvykdė antrąją pažintinę ekspediciją po Latviją (pirmoji įvyko 2013m.) – „Rerichas ir Latvija“. Kelionės tikslas buvo aplankyti vietas, kur gimė ir gyveno Nikolajaus Rericho protėviai – senelis Fridrichas Rerichas ir tėvas Konstantinas Rerichas (1837-1900), taip pat kiti giminaičiai. Dažnai yra klausiama, ar N.Rerichas buvo latvis? Jis nebuvo latvis, tačiau jo protėvių šaknys giliai įsišaknijusios Latvijoje, Kurliandijoje – Kuržemėje.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©