Hierarchija

Tantalas

Tantalas.Senovės Graikijos legendos ir mitai.  Lidijoje, prie Sipilo kalno, buvo įsikūręs turtingas miestas, kaip ir kalnas pavadintas Sipilo vardu. Miestą valdė dievų numylėtinis, Dzeuso sūnus Tantalas. Gausiai jį buvo apdovanoję dievai. Nebuvo žemėje turtingesnio ir laimingesnio už Sipilo karalių Tantalą. Nesuskaičiuojamus turtus jam teikė turtingiausios Sipilo kalno aukso kasyklos. Niekas neturėjo tokių derlingų laukų, niekam nesunokdavo toks puikus derlius soduose ir vynuogynuose. Dievų numylėtinio Tantalo laukuose ganėsi didžiulės švelniavilnių avių, ylaragių bulių, karvių ir greitų, kaip vėjas, arklių bandos. Karalius Tantalas visame kame turėjo perteklių. Jis galėjo gyventi sau laimingas ir patenkintas iki gilios senatvės, bet jį pražudė pernelyg didelė puikybė.

Nesižavėkite fokusais

Nesižavėkite fokusais. Pasaulinėje knygų rinkoje dabar galima rasti tūkstančius vadovėlių, nurodančių lengvus būdus, kaip mechaniniu keliu savyje išvystyti slypinčias žemąsias psichines galias. Tie neišmanėliai ir neatsakingi rašytojai dirba tamsių jėgų pusėje. <...>

Be jokių abejonių paprastas ritmiškas kvėpavimas yra labai naudingas. Juk žmonės nebemoka ne tik kad naudotis švariu oru, bet, būtent, teisingai kvėpuoti, o tai yra sveikatos pagrindas. Tačiau Hatha Jogos pranajama neturi nieko bendro su tokiu ritmingu kvėpavimu.

Psichizmas

Psichizmas – tai pačių žemiausių energijų reiškinys. <...> „Daug pasakyta apie psichizmą, bet vis tik nepakankamai, kad suprasti šią žmonijos bėdą. Psichizmas prižemina kiekvieną siekį, ir aukščiausi pasiekimai tampa nepasiekiamais. Pasiglemžto psichizmo žmogaus veikla sukuria aplin save užburtą ratą, kuriame atranda vietą visos energijos, užlaikančios dvasinį tobulėjimą. Psichizmas – tai pačių žemiausių energijų reiškinys, centrų ugnys gesta nuo tų energijų. Psichizmas neišvengiamai sukelia nervų sistemos sutrikimus, be to, atitrūkimas nuo gyvenimiškų veiksmų uždaro kelius tobulinti save.

Ugninės auros įtaka

Ugninės auros įtaka.<...> Nesutinku su Jumis, kad kalbėjimo dovana jau tokia būtina. Tai nemenka paspirtis, bet tik tiek. Svarbiausias dalykas yra mūsų auros kokybė. Dažnai iškalbus oratorius palieka tik akimirkos įspūdį, jei jo asmeninė aura menkos dvasinės įtampos. O pasakyti iš širdies du-trys žodžiai žmogaus su tyra aura tiesiog pakeičia prisilietusį prie tokios auros žmogų.

Kuo skiriasi mediumas ir aiškiaregis?

Kuo skiriasi mediumas ir aiškiaregis?

Pateikiu Jums puslapį iš Menlio P. Hollo kūrinio „Okultinė Žmogaus Anatomija“; talentingo paslapčių aiškintojo iš Amerikos: „Išmintinga nurodyti skirtumus tarp mediumo ir aiškiaregio. Paprastam žmogui tų skirtumų neegzistuoja, bet okultistams tos dvi dvasinio vystimosi fazės atskirtos ištisu žmogaus evoliucijos periodu. Aiškiaregis yra tas, kuris sugebėjo pakelti gyvatę (stuburo smegenys) iki galvos smegenų ir savo dvasiniu augimu užsitarnavo teisę stebėti nematomus pasaulius trečios akies arba kankorėžinės liaukos pagalba. Šis sąmonės organas, kuris prieš milijonus metų jungė žmogų su nematomais pasauliais, užsidarė Lemūrijos periodu, kai žmoguje pradėjo vystytis objektyvūs [neutralūs] jausmai.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Wednesday the 11th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©