Hierarchija

Sunkus mokinio kelias

Sunkus mokinio kelias

Tegul „žibukai“ šviečia, kad tik nepagautų jų į savo tinklus kai kurie medžiokliai, ir neįvyktų išdavystė. Kalbėti aukštomis frazėmis yra viena, o pritaikyti tai gyvenime visai kas kita. Ir paprastai šie du veiksmai gyvenime nebendradarbiauja. Todėl aš labai nemėgstu klausytis, kad kažkas pasiruošęs atiduoti gyvenimą už Mokymą. Daugeliu atvejų, beveik visada, tai – didis melas.

Tamsos brolių bendradarbiai ir pagalbininkai

Tamsos brolių bendradarbiai ir pagalbininkai

Dabar apie Tamsos brolius. Tamsos broliai, žinoma, sutinkami pačioje žmonijoje. Jų labai daug, ir nieko tame stebėtina nėra, nes jų kelias – tai žemųjų aistrų tenkinimo kelias. Tikrų Šviesos darbuotojų procentas niekingai menkas, taip pat ir „žibukų“ procentas ne toks jau didelis, juolab, kad labai dažnai „žibukai“, savo nežinojime ir būdami „drungni“, tai yra neapsisprendę ar nesipriešinantys blogiui, triūsia Tamsos brolių naudai. Sunku net įsivaizduoti, kokios išsilavinusios dvasios, turinčios aukščiausius įvertinimo laipsnius, sąmoningai triūsia Tamsos broliams.

Melagingi mokymai

Melagingi mokymai

S.Kliučnikovas. Kelias į save, dvasinių galių įgijimas. 12 dalis. S.Ju.Kliučnikov. Put k sebe, obretenije duchovnoij sily. Glava 12. 

Agni Joga sako: kad tamsieji priartėtų prie mokinio, jie pasirenka ne mažiau trijų tarpininkų, nes puikiai žino, kad tiesiogiai jų aura bus lengvai atpažinta. Vienu atveju jie gali žinoti dvasinio nuginklavimo tikslą ir operacijos detales ir būti valdomi iš žemiško plano, kitu – gali būti kieno-tai griaunančios astralinės valios vykdytojai, impulsais valdomi iš subtilaus pasaulio. Jei iš nežinojimo arba silpnumo ieškotojas nepažino naikinančios programos ir įėjo į kontaktą, o po to nusileido, tai jis jau nebebus šviesaus mokymo laidininkas, o grupė tokių ieškotojų virsta tamsos sekta.

Golemas – legenda

GolemasGolemas – legenda, užgimusi viduramžiais.

Ji turi daug bendro su įžymiuoju romanu „Frankenšteino pabaisa“. Čia trumpai papasakotas „Golemo“ turinys.

Vienas mokytas rabinas, alchemikas, gyvenęs Vokietijoje žydų persekiojimo laikais, kad atkeršytų už savo gentainius, sumanė sukurti dirbtinį žmogų-gigantą, begaliniai stiprų, kuris pilnai priklausytų nuo jo valdžios ir nenukrypdamas vykdytų jo valią.

Sklido pranašystės

Jei kausto baimė, jei gaila savęs, jei siekiama save sureikšminti ir nesinori aukotis vardan kitų, jei nesuvokiama, kas tikra ir amžina, o kas tik dienos blizgesys, jei nėra atsakomybės – ar gi tai ėjimas į Šviesią Ateitį? (AJ)

Sklido pranašystės

Iš J.Rerich laiško 1932m. gruodžio 29d.

Paskutinę savaitę mūsų slėnyje sklido pranašystės apie stiprų žemės drebėjimą, kuris turėtų prasidėti gruodžio 22 dieną, tęstis tris dienas, ir sunaikinti visą mūsų slėnį.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©