Hierarchija

Šventos Velykos – krikščioniško...

Šventos Velykos – krikščioniško pasaulio šventė

Kristus patarė dalinti dvasinius turtus. Tačiau kadangi sunku tai suvokti, žmonės pritaikė patarimą prisiplėštiems pinigams. Iš pradžių prisigrobti, o po to ašarotomis akimis atiduoti ir susižavėti savo gerumu. Tarsi kalbėdamas apie išdalinimą Mokytojas turėjo omenyje senas kėdes ir kailinius. Besvorį turtą nurodė Mokytojas.

Meilės reikšmės

Ar ne likimo smūgiai privertė Jus ieškoti?

Be jokios abejonės, kad karminių pasekmių sangrūdų išgyvenimas yra sunkus, bet būtent tai visų greičiausiai ir atveda mus į tarnystės žmonijai kelią. Atsakykite sau sąžiningai – ar ne tie likimo smūgiai privertė jus ieškoti tikros Šviesos kelio? Ar ne baisūs susilietimai su tikrovės opomis išplėtė jūsų sąmonę ir padėjo Jums žengti į nustatytų mąstymo rėmų užribį? Galvoju, kad Jūs dievinsite šį Jūsų gyvenimą, atvėrusį Jums kuriančios gyvybės Šaltinį.

Todėl, kad tu ne šaltas ir ...

Todėl, kad tu ne šaltas ir ne karštas, išspjausiu tave iš savo žiočių“

Gebėjimas pažinti žmonių tikruosius veidus yra bandomasis akmuo vadovui. Svarbu ne kiekybė, o kokybė, ir tai reikia atsiminti visada ir visame kame. Taip pat prašau Jūsų išbandyti ir patikrinti visus ateinančius. Juk buvo atvejų, kai net labai nekvaili žmonės patekdavo tamsiųjų šnabždėtojų įtakon, kiek žemiškų, tiek ir antžemiškų, ir visiškai pasikeisdavo iš esmės.

Demokratija negali egzistuoti be Hierarchijos

Demokratija negali egzistuoti be Hierarchijos

Jūs nesutinkate su tvirtinimu, kad egzistuojančios pasaulyje valstybinės santvarkos žlunga todėl, kad tautos vadai neturi dvasinės sintezės, bet aš atkakliai ginsiu savo nuomonę. Žinoma, tai, kaip jūs suvokiate žodį „vedlizmas“, yra pikčiugiška vedlio karikatūra; išrinkti minios vedliai paprastai nesuvokia sintezės (gr. synthesis – sujungimas, sudarymas, derinimas), nes būtent minia nepriima sintezės. Tikras vedlys neturi nieko bendro su visokiais „vedlizmais“.

Nes jis neprieštarauja hierarchiniam pradmeniui, o priima hierarchiją už pagrindą. Hierarchas visų pirma yra vedlys, vadas. Kas gi gali egzistuoti be vedlio, tai yra be fokuso? Hierarchija yra kosminė sąvoka, tai kosminis dėsnis. Visa Visata pripildyta, egzistuoja ir laikosi tik tuo principu. Kiekviena forma Visatoje ir kiekvienas siekis turi pagrindą arba branduolį, kuris gyvuoja pagal Hierarchijos principą. Būtent, Kosmose egzistuoja žemesnio pavaldumas aukštesniam. <...>

Apie J.P.Blavatskają

Apie J.P.Blavatskają

<...> Taip pat privalau pasakyti, kad man sukėlė kartėlį atsiųstos eilutės apie J.P.Blavatskają. Juose aš pajutau atgarsį niekingų nuomonių, kurios priklauso žinomo tipo žmonėms... Pasakysiu, kad būtent J.P.Bl. buvo liepsningoji Baltosios Brolijos pasiuntinė.Būtent ji buvo patikėtų jai žinių nešėja. Iš visų teosofų tik J.P.Bl. turėjo laimę gauti mokymą tiesiogiai iš D. Mokytojų viename iš Jų Ašramų Tibete. Būtent ji buvo ta didi dvasia, priėmusi slegiantį pavedimą padaryti postūmį žmonijos sąmonėje, susipainiojusioje mirusių dogmų spąstuose ir nukrypusiai į ateizmo akligatvį.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©