Hierarchija

Tibetas

Tibetas

Ištraukos iš gydytojo K.N.Riabinino dienoraščio parašyto 1928m. Transhimalajų ekspedicijos, kuriai vadovavo N.K.Rerichas, metu. Knyga išleista pavadinimu "Razvienčanyj Tibet", 1996m."Amrita-Ural"

Tibetas išsidėstęs Himalajuose, į šiaurę nuo Nepalo ir prisiglaudęs prie rytinių ir šiaurinių Indijos valstijų, 4 tūkstančiai  ir daugiau metrų virš jūros lygio. Šiandien jis įeina į Kinijos sudėtį, kaip Tibeto autonominis rajonas, bet praeituose šimtmečiuose egzistavo kaip savarankiška valstybė su stipria religine valdžia.

Liudijimai apie Šambalą

Legenda - tai tautos atmintis (R. Rudzitis)

Negalima paneigti, kad kiekviena tautinė legenda, tiesiogiai ar netiesiogiai, yra realybė, kažkada nekėlusi abejonių. Istorikas Ogiustenas Tjeri pasakė: „Legenda - tai gyvas padavimas, beveik visada arčiau tiesos, nei tai, ką mes vadiname istorija.“
Legenda - tai tautos atmintis, padengta laiko dulkėmis, iškristalizuota simboliuose ir vaizdingai atspindinti savo ypatingą, didvyrišką praeitį ir senus žygdarbius; ir ypač tas Didžias Dvasias, kurios gyveno tarp žmonių ir žygdarbio jėga kūrė savo ir visos tautos gyvenimą.

Šambala

Šambala

Tai religijų, filosofijų, geriausių minčių, mokslinių atradimų šaltinis. Šambalos Valdovai yra Kosminės galios, beribio proto, apie kurį mes net nežinome, valdytojai. Ir Gamtos jėgos jiems paklūsta. Jie Meilės ir Užuojautos Valdovai. Jie atiduoda visas savo jėgas ir neaprėpiamas aukas žmonijos Gerovei ir Bendram Labui.
Šambala – gigantiška minčių labaratorija, ne pagal užimamą plotą, bet pagal Mąstytojų galią. Tai visiškai gali suvokti tik tie, kas įsitikino minties poveikiu, perduotu per atstumą. Mintis gyva, kaip ir žmogaus sąmonė, sukūrusi mintį. Ji skrieja žaibo greitumu ir vykdo siuntėjo valią. Todėl Šambalą galima prilyginti galingiausiai radijo stočiai, skirtumas tik toks, kad nėra būdingų paprastam radijui trukdymų, o pasiųstos mintys dauguma atveju pripažįstamos ne kaip kažkas iš aplinkos, bet kaip savo nuosavos.

Agni joga apie Mokytoją

Agni joga apie Mokytoją

Sakys - bartis negalima, tyčiotis negalima, išdavinėti negalima, apkalbėti negalima, suduoti negalima, veidmainiauti negalima, tarnauti egoizmui negalima, didžiuotis privilegijomis negalima; kas tai per gyvenimas?! Pridursime - ir šiukšlinti negalima, nes kiekvieną šiukšlę pats šiukšlintojas ir išvalys. 
AJ. MO. I-359.

Pranciškus Asyžietis

Pranciškus Asyžietis

O, Dieve!
Padaryk mane savo pasaulio įrankiu,
Kad aš skleisčiau meilę ten, kur manęs nekenčia,
Kad aš atleisčiau tiems, kurie mane skaudina.
Kad aš apjungčiau tuos, kurie kivirčijasi,
Kad aš tiesą sakyčiau ten, kur išsiraizgęs paklydimas,
Kad aš sutvirtinčiau tikėjimą pas tuos, kuriuos slegia abejonės,
Kad aš apšviesčiau ten, kur įsitvirtinusi tamsa,
Kad neščiau džiaugsmą tiems, kurie paskendę liūdesy.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©