J.Rerich laiškai

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Šeštadienis, 29 gruodžio 2012 Autorius Jelena Rerich

Už mirties slenksčio  J.Rerich laiškai. II t., p. 487-488

Neteisinga galvoti, kad „už mirties slenksčio mes paliekame mūsų kartėlį, pyktį ir visokias nuoskaudas, skolas ir skolininkus, neapykantą ir priešiškumą“ ir kad „mes apdovanojami iš naujo ir be Žemėje įgytų ydų švarūs ir šviesūs įžengiame į amžinybės karalystę“.

Mes nieko nepaliekame iš susikrauto bagažo prie mirties slenksčio, bet dar ir įgyjame. Žmogus pereina į Subtilųjį Pasaulį su visomis ydomis ir dorybėmis, būtent, pilnai išsaugodamas savo charakterį. „Dvasios žaizdos pernešamos į Subtilųjį Pasaulį, jei jos neišgyventos ir neužgydytos Žemėje“. Argi nėra pasakyta: „Sėjėjas čia, pjovėjas – ten“, Subtiliajame Pasaulyje. Netgi daugiau, visos mūsų savybės ir ypatybės anapus sustiprėja ir sujautrėja, todėl pikti čia ten tampa įniršusiais – ir atvirkščiai. Taip pat ir gimstame mes ne tokiais angeliukais, kaip priimtina vaizduoti. Dažnai patys tikriausi velniūkščiai slepiasi po tais iš išorės nekaltais naujagimiais. Kiekvienas Ego kiekvieno savo naujo įsikūnijimo metu išsaugo ir atsineša su savimi visą ankstesnį bagažą. Kurgi gali dingti visa sukaupta patirtis? Juk ne tik kiekvienas mūsų veiksmas, bet kiekviena mintis sukuria vibraciją, ir būtent šios vibracijos yra energijos, sudarančios viso žmogaus esybę, kaip objektyvią, taip ir subjektyvią. Sukurtos žmogaus energijos ir yra jo neatskiriama savastis (karminė), kuri lydi jį ir jo naują gyvenimą. Praeito gyvenimo karminės pasekmės seka paskui žmogų, ir žmogus sekančiame savo gyvenime surinks savo paties energijas, arba vibracijas, užfiksuotas astraliniame kūne, nes juk niekas negali atsirasti iš nieko, todėl ir egzistuoja ryšys tarp gyvenimų, ir naujas subtilus apvalkalas sukuriamas iš ankstesnio. Naujagimio aura yra balta arba bespalvė tik todėl, kad sąmonė jos dar nenudažė. Bet įsižiebus pirmai sąmonės kibirkščiai aura nusidažo atitinkama spalva.

Taip, iš tiesų, mes atsinešame su savimi savo seną bagažą, bet ne visos įgytos savybės gali būti išreikštos viename gyvenime, to priežastis yra karminė (karma gali būti asmeninė ir grupinė); fizinis instrumentas (kūnas) dar nepritaikytas išreikšti įvairialypio mūsų individualybės patyrimo. Dvasinė sintezė, t.y. daugelio gyvenimų patirtis, pilnai gali išsireikšti tik baigiant žemiškų įsikūnijimų kelią. Todėl, taip mažai individų, turinčių šį aukščiausią turtą.

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Saturday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©