Pažymėti šėtono antspaudu

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Šeštadienis, 29 gruodžio 2012 Autorius Jelena Rerich

Pažymėti šėtono antspaudu

Nesutinku su Jumis, kad „Inkvizicijos nuopelnas tame, kad sudegindama ant laužo apie dešimt milijonų raganų ir raganių, ji sulaikė milijonus nuo masinio susidomėjimo juodąja magija, naktinių orgijų šėtono garbei ir t.t.“... Būtent atvirkščiai, Inkvizicija, prievarta nutraukdama milijonų savo aukų gyvenimus, sukūrė siaubingą ir gaivališką apsėdimo negandą. Nes iš visų šventų Mokymų mes žinome, kad dvasios, įmestos į subtilųjį pasaulį anksčiau, nei baigėsi jų normalus gyvenimas, yra pilnos dar neišsekusios magnetinės traukos jėgos atsargų, pririšančių jas prie Žemės, dažnai būdamos žemo sąmoningumo ir negebančios priimti aukštesnės įtampos, tos dvasios trokšta visais prieinamais joms kanalais prisiliesti prie gyvenimiškos galios. Pyktis ir kerštas pritraukdavo tas aukas prie jų budelių ir apsėdimo keliu priversdavo juos įvykdyti dar žiauresnius nusikaltimus ir netgi nusižudyti, kad galėtų sugerti ir pasimėgauti kraujo emanacijomis, kurios suteikdavo, nors ir trumpam, gyvenimo iliuziją.

Ne, Inkvizicija buvo nukreipta ne persekioti vargšes raganas ir raganius, dauguma atvejų – mediumus, bet sunaikinti visus kitaip mąstančius, visus asmeninius bažnyčios atstovų priešus, siekiant įtvirtinti jos niekuo neapribotą galią. Ir tarp tokių priešų visų pirma pateko labiausiai prašviesėję protai, visi bendros gerovės tarnai ir tikrieji Kristaus Priesakų pasekėjai. Žinoma, kad lengviausia buvo sunaikinti priešą, paženklinus jį ryšiais su Velniu. Juk tą velnišką psichologiją „Kristaus Mokymo tyrumo „saugotojai“ visais būdais stengėsi įtvirtinti tamsių masių sąmonėje, todėl ir visi to meto vienuolių regėjimai buvo pripildyti velniškų atvaizdų, visokių pagundų gausa, bei pažymėti šėtono antspaudu.

Vargšų raganų ir raganių, arba mediumų ir apsėstųjų, persekiojimas, buvo tik tanki širma, leidžianti netrukdomai valdyti nelaimingus, prigąsdintus gyventojus, grobiant ir naikinant visus siekiančius prašviesinti niūrius viduramžius, visus perdaug savarankiškus, visus išdrįsusius kalbėti apie bendrą gėrį ir besipriešinančius tai Velnio karalijai Inkvizicijos atstovų asmenyje. Inkvizicijos įkūrimas buvo baisi Dievo teismo karikatūra, įteigta šio pasaulio Valdovo, siekiant visiems laikams nusmukdyti moralę ir pakirsti tikėjimą bažnyčios skaistumu, geranoriškumu ir teisingumu.

Verta paskaityti katalikų bažnyčios šventųjų gyvenimus, parašytus jos tarnų. Religijų istorija – vienas iš pačių kruviniausių žmonijos istorijų puslapių. Neužmirštama ir Baltramiejaus naktis, tapusi masinių žudynių sinonimu! Patariu jums perskaityti F.Dostojevskio „Didį Inkvizitorių“. Be jokios abejonės, tie puslapiai buvo rašomi įkveptos dvasios. Vakaruose praeitame šimtmetyje (XIXa.) buvo išleistas nuostabus E.T.V(W)aito darbas „Religijos kova su Mokslu“.

Labai gerai darote, kad saugotės susidomėjimo spiritizmu. Turiu pridurti, kad visos magiškos priemonės, ritualai ir veiksmai buvo labai vertinami ir naudojami būtent tarp vakarietiškos bažnyčios atstovų, ir iki šiol jų paveldėtojai ir pasekėjai tai naudoja. Prisiminkime tėvo Gonorijaus Grimuarus (magijos vadovėlis su užkeikimais, dvasių vardais ir jų antspaudais) ir kt. Daugybė tamsiųjų ložių išsibarstę šiuo metu pasaulyje, ir ar gali būti kitaip, kai mes esame pačiame Didžios Kovos įkarštyje, išpranašautos visų senovės pranašysčių visų tautų raštuose, kai mes artėjame prie lemiamo susidūrimo – Šviesių Jėgų Kariaunos, kuriai vadovauja Arkistratigas Michailas, su šio Pasaulio Valdovo spiečiais; Didžiojo Teismo dienai, kai visa Gogos armija turi būti išnaikinta. Tačiau nekintantis Šviesos įstatymas, ir tamsa bus nugalėta.

Jūs teisingai įvardijate spiritizmą ir visus užsiėmimus magija dvasiniu patvirkimu, nes spiritizmas yra prievarta, yra durų atvėrimas, daugeliu atveju, esybėms iš žemųjų subtilaus pasaulio sluoksnių, ir, žinoma, taip pat kaip ir magija, negali įeiti į evoliuciją.

Reikia pastebėti, kaip daugelis, skaitančiųjų okkultinę literatūrą, visų pirma ieško visko, kas vienaip ar kitaip paliečia psichizmą ir nurodo galimybę įgyti įvairių psichinių reiškinių. Bet beveik niekas nesusimąsto, kas yra dvasinis tobulėjimas? Kaip pažadinti savyje tą žinojimą, kuris vienintelis gali suteikti tikrų dvasinių praregėjimų pasiekimus.

11.08.34, J.Rerich laiškai, I tomas.