Apie teatro įtaką tautai

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Šeštadienis, 29 gruodžio 2012 Autorius Jelena Rerich

Apie teatro įtaką tautai

Iš J.Rerich laiško 06.07.34m.

Viskas, ką Jūs rašote apie teatro padėtį, labai liūdina, nei vienoje šalyje nėra geriau. Radijas ir kinas išstūmė tikrąjį meną ir tiesioginę ugninę šventos dvasinės kūrybos įtaką. Taip pat ir fotografija, būdama nepamainoma daugelyje sričių, išstūmė meninius kūrinius, paveikslus iš viduriniosios buities. Tačiau augant ir subtilėjant sąmoningumui, teisingai auklėjant jaunąją kartą, įskiepijant pagarbą žmogaus kūrybiniam genijui, viskas suras sau tinkamą vietą. O kad tai įvyktų, teks nemažai padirbėti. Visais įmanomais būdais tobulinti vartotojų ir masių skonį bei suvokimą visose kūrybinėse srityse, ir žinoma, teatras, kaip mediumas, tam puikiausiai tinka.

Tačiau kol valstybių vadovais netaps aukštos kultūros žmonės, bus sunku tikėtis tikro kultūrinių pasiekimų suklestėjimo. Juk būtent valdytojai visur „užduoda toną“, ir nežiūrint į taip vadinamą demokratiškumą ir taip visų iškeliamą individualumą, visi, kaip užburti, seka vadovų nustatytu standartu, kuris, be abejonės, dažnai būna „ne aukštumoje“. [...]

Nuostabios Kalidaso dramos ir Tagoro pjesės, bet aš patarčiau neaplenkti ir Jūsų šaliai charakteringų legendų bei gražių istorinių epizodų. Kiekviena šalis turi savus perlus, apie kuriuos naudinga priminti. Kiekviena tauta turi žinoti savo pagrindus, iš kurių vystėsi jos ypatingas charakteris. Mes gyvename grėsmingais ir herojiškais laikais, kai daugeliui tautų teks laikyti egzaminą. Todėl, man atrodo, kad visa, kas herojiška, visa, kas kviečia tautą į dvasinį žygį, dabar turi būti ypatingai pažymėta. [...]

Skyrelis iš Gyvosios Etikos Mokymo: „Gyvenimo formos yra tautos dvasinis atspaudas. Apie tautos nuopuolį ar pakilimą galima spręsti  ne tik iš istorinių faktų, bet ir iš kūrybinės išraiškos. Dvasinį sugrubėjimą ir nemokšiškumą atspindi visos kasdienio gyvenimo nuostatos. Šioje jungtyje galima pastebėti visus pagrindinius laikotarpio bruožus. Gyvenimo formos pilnai suteikia atspalvį istorijos periodams. Kuo išsiskiria pirmieji trys dvidešimto amžiaus dešimtmečiai? Karai, siaubai, žiaurumai, sugrubėjimas ir patys baisiausi neigimai. Tačiau tarp to niūrumo galima įžvelgti ir Šviesos formas. Tegu jų mažiau, tegu jos išsibarsčiusius po visą Žemės plutą, bet juk Šviesos pusiausvyra atstatoma ne skaitlingumu, bet potencialumu, ne susispietimais, o dvasiniais pasiekimais. Kelyje į Ugninį Pasaulį suvokime didžių formų reikšmę ir ypač pagerbkime tuos šviesius žvilgsnius, kurie neša žmonijai grožio galią“ (Mir Ogniennyj, 3 d.).

Taigi, kurkime šviesos formas, žavėkimės didžiu jų potencialu ir nesidrovėkime, kad jos neskaitlingos.