Tamsiųjų bandymuose yra ...

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Šeštadienis, 29 gruodžio 2012 Autorius Jelena Rerich

Visuose tamsiųjų bandymuose yra tam tikras planingumas

Jūs teisūs, kad visuose tamsiųjų bandymuose yra tam tikras planingumas. O būtent, jie siekia diskredituoti kiekvieną šviesų pradėjimą. Ir, žinoma, visų lengviausia tai padaryti, įvedant į to pradėjimo centrą tamsius arba neatsakingus asmenis. Štai kodėl Mokymo knygose primygtinai reikalaujama išsiaiškinti ateinančiuosius. Atpažinimas yra kelias į pasiekimus, į sėkmę. Tai pirmas gebėjimas, kurį savyje turi išvystyti mokinys.

Todėl pasiūlymas organizuoti grupes, kuriuose bus studijuojamas mokslas ir menai, yra išmintingas ir naudingas visomis prasmėmis. Tokie užsiėmimai, kaip neįmanoma daugiau, atitinka Mokymo tikslą tobulinti save. Be to, tai suteiktų galimybę stebėti dalyvaujančiųjų charakterius ir tik išbandytus asmenis pritraukti studijuoti „Gyvosios Etikos“ Mokymą.

Mokslas, menas ir Gyvoji Etika – puiki trejybė. Taigi, prisilaikant taisyklės, kad esmę sudaro ne kiekis, o kokybė, tegul visi, negalintys eiti Šviesos keliu, atsitraukia. Nepamirškime, kaip po vieno Buddos pamokslo penki tūkstančiai iš Jo pasekėjų pasitraukė, ir liko tik nedidelė saujelė ištikimųjų, į tai Didis Mokytojas tik nusišypsojo ir pasakė: „Gerai, kad pagaliau minkštimas atsiskyrė nuo sėklos, liko bendrija, stipri savo vienybėje“. Taip, Did. Mokytojai vertina tvirtą, glaudų patikrintų bendradarbių branduolį ir niekada nelaukia daugumos.

Pateikiu Jums 29 skyrių iš antros „Mir Ogniennyj“ dalies (IId., 293): „Ne šiaip sau senovės išminčiai siūlė užsiimti menais ir amatais. Kiekvienas turėjo prisijungti prie kokio rankdarbio. Jie tai vertino kaip susikaupimo priemonę. Kiekvienas tobulindamas save įtempdavo valią ir dėmesį. Netgi nedaugelis iš praeities mus pasiekusių daiktų atspindi aukštą amatinį meistriškumą. Būtent dabar atėjo laikas vėl sugrįžti prie rankdarbių kokybės. Negalima nuvertinti dvasingumo iki mašininio darbo. Laiką reikia užpildyti rankdarbių kokybe, kuri atnaujins vaizduotę. Būtent kokybė ir vaizduotė susijungia ant ugninių pasiekimų pakopos“. – Koks puikus palinkėjimas naujų grupių susibūrimui, tiesa?

J.Rerich laiškai. I tomas, 08.08.34.