Demokratija negali egzistuoti be Hierarchijos

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Šeštadienis, 29 gruodžio 2012 Autorius Jelena Rerich

Demokratija negali egzistuoti be Hierarchijos

Jūs nesutinkate su tvirtinimu, kad egzistuojančios pasaulyje valstybinės santvarkos žlunga todėl, kad tautos vadai neturi dvasinės sintezės, bet aš atkakliai ginsiu savo nuomonę. Žinoma, tai, kaip jūs suvokiate žodį „vedlizmas“, yra pikčiugiška vedlio karikatūra; išrinkti minios vedliai paprastai nesuvokia sintezės (gr. synthesis – sujungimas, sudarymas, derinimas), nes būtent minia nepriima sintezės. Tikras vedlys neturi nieko bendro su visokiais „vedlizmais“.

Nes jis neprieštarauja hierarchiniam pradmeniui, o priima hierarchiją už pagrindą. Hierarchas visų pirma yra vedlys, vadas. Kas gi gali egzistuoti be vedlio, tai yra be fokuso? Hierarchija yra kosminė sąvoka, tai kosminis dėsnis. Visa Visata pripildyta, egzistuoja ir laikosi tik tuo principu. Kiekviena forma Visatoje ir kiekvienas siekis turi pagrindą arba branduolį, kuris gyvuoja pagal Hierarchijos principą. Būtent, Kosmose egzistuoja žemesnio pavaldumas aukštesniam. <...>

Begalinė Šviesos Hierarchijos grandinė, ir Ji turėjo savo vietininkus arba vadus žemiškajame plane, bet niekada jie nebuvo išrinkti minios.

Žinoma, tokia demokratija, kaip aprašote Jūs, „demokratija, pagimdyta ir išreikšta kiekvieno atsakomybe, kurios pagrindą sudaro pareigos, sąlygotos teise; demokratija kaip visų bendradarbiavimas vardan bendros Gerovės, maksimaliai paremtos asmenine iniciatyva“ – galbūt mes tokią ją ir pamatysime septintos rasės pabaigoje, jei mūsų planeta iki to laiko nesprogs, bet gyvendami penktos rasės pabaigoje, artėjant šeštajai rasei, tokia demokratija gali prisisapnuoti tik rožiniuose sapnuose. <...> O šių dienų demokratija, įtvirtinanti vedlizmą iš minios, neišlaikė nė vieno išbandymo. Ar gi galima tikėtis, kad minios sąmonė taip greitai pasikeis, kad visi pradės suprasti bent jau savo socialinę atsakomybę ir primityvų bendradarbiavimą, nekalbant jau apie aukščiausius atsakomybės aspektus?

Nejaugi galima įsivaizduoti, kad kiekvienas gali per vieną gyvenimą išsiugdyti sintetinį sąmoningumą; viename ar kitame lygmenyje, jei tai atkakliu darbu nebuvo kaupiama dvasioje daugybę tūkstantmečių, siekiant įgyti dvasines žinias ir patyrimą? Juk sintezė yra pats sunkiausias, pats rečiausias ir pats didingiausias pasiekimas – tai yra žemiško kelio apvainikavimas. <...> ateities vadai bus paskiriami Šviesos ir Žinių Hierarchijos, o ne neatsakingos minios. Daug atsakingų žingsnių reikės dar įtvirtinti visos Visatos gyvenime, kad pakelti žmonijos sąmonę iki vedančiojo principo suvokimo.

Juk mažos sąmonės negalima iškart apstulbinti sintezės suvokimu. Išskyrus pasimetimą ir atitrūkimą nieko daugiau neišeis. Sąmonės praplėtimo procesas yra pats lėčiausias ir pats pavojingiausias. Kiekvienas pusiausvyros pažeidimas gresia nuprotėjimu, arba valios atpalaidavimu, arba apsėdimu. Kiekvieną augantį medį reikia aptverti tvorele, kiekvienam baikščiam ir kvailam arkliui uždedami akidangčiai. Be to praplėsti sąmonę sunkiausia bus vidutiniam inteligentui, jau labai jis pilnas abejonių ir visokių neigimų. Tauta savo širdies gilumoje žino, kad „gyvenimas be herojaus yra bedalis“, bet vidutinis inteligentas yra pasiruošęs įrodyti savo išsimokslinimą ir žinias, paneigdamas visus pagrindus, būtent taip jis sukūrė ir savo nevykusią (dėl neigimo) esybę. <...>

Niekas neiššaukia tiek pasipiktinimo vidutiniam intiligentui, kaip Hierarchijos sąvoka. Visi jie taip bijo parodyti savo pripažinimą kokio-tai aukštesnio autoriteto ir tuo pat metu kiekviename žingsnyje paklūsta menkystų sprendimams ir nutarimams. Tas atittrūkimas nuo aukščiausio ir paklusimas žemiausiam, arba sulyginimas pagal žemiausią, ir yra mūsų laikų prakeiksmas, vedantis į susiskaidymą ir mūsų planetos žūtį. Jei visi besipiktinantys hierarchijos pradmeniu žinotų, kokia paklusimo disciplina vyrauja tarp Šviesos Hierarchijos! Kokį paklusimą įveikia tikrieji Šviesos mokiniai! Ir šis paklusimas reikalaujamas visai ne tam, kad D. Mokytojai kontroliuotų mokinį, bet kad mokinys tokiu būdu galėtų užlipti ant pirmų pakopų, vedančių į Kosminės Valios suvokimą ir priėmimą. Disciplina yra viso žinojimo ir visų galių pradžia. <...>

J.Rerich laiškai. I tomas, 10.10.34.
Vertė D.Stungurienė