Meilės reikšmės

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Pirmadienis, 31 gruodžio 2012 Autorius Jelena Rerich

Ar ne likimo smūgiai privertė Jus ieškoti?

Be jokios abejonės, kad karminių pasekmių sangrūdų išgyvenimas yra sunkus, bet būtent tai visų greičiausiai ir atveda mus į tarnystės žmonijai kelią. Atsakykite sau sąžiningai – ar ne tie likimo smūgiai privertė jus ieškoti tikros Šviesos kelio? Ar ne baisūs susilietimai su tikrovės opomis išplėtė jūsų sąmonę ir padėjo Jums žengti į nustatytų mąstymo rėmų užribį? Galvoju, kad Jūs dievinsite šį Jūsų gyvenimą, atvėrusį Jums kuriančios gyvybės Šaltinį.

Argi nepatiriate jūs džiaugsmo, sąmoningai įsigilindamas į Būties problemas, džiaugsmo naujame gyvenimo prasmės suvokime, džiaugsmo dvasinėje kūryboje? <...>

***

Pasaulio Motinos žvaigždė yra Venera. 1924 metais planeta trumpam nepaprastai priartėjo prie Žemės, ir jos spinduliai apšlakštė Žemę, sukurdami daugybę naujų, galingų, slėpiningų junginių, kurie atneš didingas pasekmes. Daugybė moteriškų židinių užsidegė veikiami šių galingų spindulių.

***

Neteisinga erdvinę ugnį vadinti Kosminiu Protu. Nes erdvinė ugnis yra Gyvybės Šaltinis, vadinasi, potenciali sąmonė, arba Proto pagrindas. Kosminiu Protu mes vadiname išreikštą Protą, arba kolektyvinį Šviesos Hierarchijos Protą. Erdvinė ugnis yra sužadintojas, uždegėjas, bet taip pat ir sprogdintojas ir atliekų sudegintojas.

 Didžios kosminės meilės reikšmė

Potraukiai ir meilė tarp priešingų pradų turi būti suvokiami kaip kosminio įstatymo pasireiškimas. Nes tikrai dvasiškai miręs yra tas, kuris neturi tos dieviškos įkvėpimo ir kūrybinės ugnies, duotos mums būties kosminiu paliepimu. Nelaimei, iki šiol yra nesuvokiamas tas galingas kosminės kūrybos pagrindas. Žmonės pamiršo, arba tiksliau, nenori dabar pripažinti didžios kosminės meilės reikšmės. Mūsų amžiaus materializmas nuvertino meilę iki fiziologinių funkcijų. Meilė mūsų laikais gerų geriausiai suprantama kaip psichologinis reiškinys. Tačiau jei vėl būtų suvoktas meilės kosmiškumas, jei joje vėl būtų pradėta ieškoti jos aukščiausios išraiškos, visų geriausių emocijų ir kūrybinių gebėjimų sužadinimo. Būtent tame sužadinime ir slypi pagrindinė kryptis, pagrindinė meilės prasmė. Meilė yra vieninga kūrybinė jėga. Aukščiausiuose Būties sluoksniuose viskas kuriama mintimis, bet prikelti tuos minčių kūrinius būtini du pradai, sujungti kosmine meile. Daug nesipratimų prisigrūdo aplink pagrindinių dviejų Pradų sąvoką. Didžiai Kosmoso Paslapčiai – meilei savo panieka stipriai nusidėjo religijos, ir ypač krikščioniškoji, sumenkindama santuoką, nužemindama moterį ir nesantuokos įžadus arba vienuolystę – tą dvasinį elgetavimą – paskelbdama aukščiausiu žmonijos dvasios pasiekimu!

Tas baisus religinis fanatizmas apsivertė sunkiomis pasekmėmis, tarp kurių kūno numarinimas liko mažiausiu blogiu. Prisiminkime visą nusikalstamą veidmainystę einančiųjų prieš Kosminį Įstatymą, visus baisius lytinius iškrypimus ir nusikaltimus, kuriuos pagimdė tie draudimai ir nuteisimai,. Taip pat visiškai nesuprasti Kristaus žodžiai – „kiekvienas, žiūrintis į moterį, jau svetimauja su ja savo širdyje“. Žodžius tuos reikia suprasti to kosminio įstato prasme – sielų ir įteisintų santuokų giminingume, apie ką jau rašiau anksčiau. Teisingi apsijungimai suteiks žmonijai būtiną pusiausvyrą. Būtent baisi svetimoterystė griauna žmoniją ir grasina visos planetos žūčiai. Teisingas didžios paslapties suvokimas, pagarba moteriškam pradui pakeis pasaulį. Žmonės turi suvokti meilės dieviškumą jos aukščiausioje apraiškoje ir ieškoti čia, Žemėje jos atspindžių. Be abejo, patys palikuoniai, kaip meilės vaisius, bus gerokai aukščiau atsitiktinės sueities vaisiaus. Todėl santuoka tik dėl palikuonių yra bjauri ir šventvagiška. Mes turime visada atminti, kad žmogus yra skirtasis pasaulio kūrėjas, todėl visos kūrybos išraiškos turi būti išreikštos jo dvasinės esybės, o tai įmanoma tik liepsnojant aukščiausiai meilei. Tik meilė uždega visas prislopintas ugnis, todėl kiekvienos kūrybos pagrindą sudaro didi trauka, didi meilė. Viskas pasaulyje priklauso nuo meilės ir laikoma meilės. Meilė turi vesti į aukščiausius pasiekimus.

Koks nuostabus Pasaulio Motinos Įvaizdis! Kiek grožio, pasišventimo ir tragiškumo šiame didingame Veide! Nukreipkite Jūsų širdį į Aukščiausią, džiaugsmas ir siekis nusileis į Jūsų sielą. Visa žmogaus kūryba, visi mistiniai susižavėjimai yra tos pačios matomos ar paslėptos meilės rezultatas. Ir atminkime, kad tyram viskas tyra.

Kada nors parašysite nuostabius himnus Visatos Motinos Skraistei, spindinčiai visomis vaivorykštės spalvomis, visais būties ir didžios kūrybos džiaugsmais. Nes nėra gyvenimo, nėra dvasios pasireiškimo be Visatos Motinos, visur egzistuojančios Didžios Materijos. Dvasios ir materijos priešpastatymas nemokšų sąmonėje pagimdė fanatišką materijos suvokimą, kaip kažko žemo, kai iš tikrųjų materija ir dvasia yra viena. Dvasia be materijos yra niekas, ir materija yra tik kristalizuota dvasia. Išreikšta Visata, matoma ir nematoma, parodo mums tik nesuskaičiuojamus spindinčios materijos aspektus, nuo paties aukščiausio iki paties žemiausio. Kur nėra materijos, nėra gyvybės. Taigi, dekite dvasia ir širdimi!

J.Rerich laiškai. I tomas, 09.01.35., Vertė D.Stungurienė