Biografijos

Vydūno gimtadienis kovo 22-oji

Vydūnas. Keli senesni gyvybės žymiai.
Lietuvių tautos nykimas tūlų lietuvių jau seniai buvo numanomas. Rašoma, būk lietuvių didžiūnai 16-tame šimtmetyje pradėję pabusti ir bandę tautos nykimą sulaikyti. Bet tai neteisinga. Ne kraujo pasilpimas, sąmonės apsiniaukimas, tautos gyvybės nykimas buvo matomas, bet vien valdžiavos galybės dingimas, arba dar veikiau lenkų vyravimas Lietuvoj. Yra žinomas dalykas, kad Lietuvos didžiūnai ir tie, kurie prieš lenkus stojosi, buvo lenkų kalbą ir būdus priėmę. Be abejonės, šitas pasipriešinimas prieš lenkus buvo sukilimas lietuvių kraujo. Bet tuo tačiau pirmiausiai apsireiškė noras savo krašte būti valdovu, o ne lenkų pavaldiniu. Tautos kėlimas arba auginimas Lietuvos didžiūnams nerūpėjo.

1948 kovo 24 diena.

1948 kovo 24 diena.

Richardas Rudzitis. Gralio karys.

Švinta. Ant kalno viršukalnės ryškėja didingos pilies kontūrai. Ant stataus skardžio sargyboje budi karys. Rytuose ryškiai švyti Svati. Karys akylai įsižiūri į rūkuose skendintį slėnį. Jo akyse spindi mintis.

Balsas, tarsi iš tylos gilumos: Būdrauji?

Karys: Siekiu nė akimirkai neprarasti budrumo.

Balsas: Ar nepavargai taip ilgai budėdamas?

Kovo 8-oji 2012m.

Kovo 8-oji 2012m.

Kai namuose pasidaro sunku, tada kreipiamės į moterį. Kai nebepadeda paskaičiavimai ir išskaičiavimai, o savitarpio nesutarimai peržengia galutines ribas, tada einama pas moterį. Kai apstoja piktos jėgos, tada kviečiama moteris. Kai apdairus protas pasidaro bejėgis, tada prisimenamas moters gebėjimas užjausti. Ir tai teisinga, nes kai pyktis sumenkina proto sprendimus, tik širdis žino gelbstinčią išeitį. O kur gi ta širdis, kuri gali pakeisti moters nuoširdumą? Kur tas vyriškumas, kuris prilygs moters drąsai beviltiškoje situacijoje? Kokia gi ranka pakeis įtikinantį, raminantį ir nuoširdų moters prisilietimą? Ir koks gi žvilgsnis, sugėręs visą kankinantį skausmą, atsilieps pasiaukojančiai linkėdamas gera?

Kovo 8-oji

Klara Cetkin (1857-1933)

1910m. kovo 8d. Kopenhagoje vykusioje tarptautinėje moterų konferencijoje aktyvi moterų teisių gynėja Klara Cetkin pasiūlė kasmet vieną dieną skirti pasaulyje vykstančiai moterų kovai už laisvę ir lygias teises.
1911 metų kovo 8d. pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo minima Vokietijoje, Austrijoje, Danijoje, Švedijoje.
<http://lt.wikipedia.org/wiki/Tarptautin%C4%97_moters_diena>

Atmintina diena – vasario 12-oji

ATMINTINA DIENA – vasario 12-oji

Skirta Jelenos Rerich 133-oms gimimo metinėms pažymėti (1879 vasario 12d.-1955)

Tas, kuris patyrė didžiausią laimę, kokia tik gali būti dovanota žmogui, - laimę prisiliesti prie nuostabaus Ugnies Mokymo ir juo sekti, - jau šiame gyvenime tapo tuo, ką senovės indai vadina dvidža - antrąkart gimęs.
Tikrasis gimimas įvyko tą akimirką, kai Dvasinės Motinos sąmonės spindulio uždegta širdis suliepsnojo ir pasikeitė.
Agni Jogos Motina, Tara, Urusvati - daug su niekuo nesulyginamų vardų Tu turi Gyvosios Etikos puslapiuose. Tačiau mūsų sąmonėje Tavo vardas tik vienas, paprastas šventas vardas, kurio skambesys išreiškia viską, kas taip artima žmogaus širdžiai: Jelena Rerich.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©