Biografijos

Konstantinas Nikolajevičius Riabininas

Konstantinas Nikolajevičius Riabininas  (1877 05 17 – 1953)

Gydytojas, N.Rericho organizuotos ekspedicijos po centrinę Aziją dalyvis.
„Atiduodami duoklę N.Rericho veiklai, mes vis atidžiau įsižiūrime į tą palyginti siaurą jo bendraminčių ratą. <...> Kas buvo tie žmonės? Gal tyrinėdami tų žmonių gyvenimą ir kūrybinį palikimą atrasime naujų, anksčiau nežinomų Rericho Pasaulio detalių?
Kruopštus archyvų nagrinėjimas padėjo po kruopelytę surinkti medžiagą, padedančią atskleisti vieno iš N.Rericho po Centrinę Aziją organizuotos ekspedicijos (1927 - 1928) bendražygių - Konstantino Nikolajevičiaus Riabinino biografiją.“
A.G.Topčijevas

Sviatoslavas Nikolajevičius Rerichas

Sviatoslavas Nikolajevičius Rerichas (1904-1993)

Dailininkas, pratesęs savo darbuose tėvo idėjas. Ryškus jo pasaulis, spindintis neįprastais spalviniais deriniais, džiugina širdį ir akį, kviečia pajusti būties grožį. Puikus Dailininkas, pratesęs savo darbuose tėvo idėjas. Ryškus jo pasaulis, spindintis neįprastais spalviniais deriniais, peizažistas, apdainavęs Indijos gamtą. Jis ypatingą dėmesį skyrė žmogui - paprastam indui (serija "Mūsų kaimynai", plantacijų darbininkių portretai, žanrinės scenos iš žvejų ir amatininkų gyvenimo). Jo kūryboje nemažą vietą užima politinių veikėjų Džavacharlal Neru, Sarvepalli Radchakrišnana, Indira Gandi) ir visuomenės veikėjų (Niujorko N.Rericho muziejaus prezidentė Ketrin Kembel-Stibbe, dailininko žmona - garsi kino žvaigždė Devika Rani Rerich, šokėja Rošan Vadžifrad) portretai.

Nikolajus Konstantinovičius Rerichas

Nikolajus Konstantinovičius Rerichas (1874-1947)

Rusų dailininkas, mąstytojas ir visuomenės veikėjas, visą savo gyvenimą tarnavęs grožiui ir žinioms.
"Širdingumas, Išmintis, Darbas ir Kantrybė - principai, kuriais jis vadovavosi visą savo gyvenimą. Visose N.Rericho pasirinktose gyvenimo kryptyse jautėsi harmonija - tai buvo pastovus ėjimas į žinomą ir trokštamą tikslą. Jo paveikslai įkūnija gėrį, tiesą ir grožį taip stipriai, kad jų poveikis neišvengiamas. Jie pasakoja apie naują jėgą, įeinančią į gyvenimą, kuri turi pritraukti žmogų prie naujų ir daug kilnesnių siekių. N.Rerichas buvo tikras patriotas ir karštai mylėjo Tėvynę, bet tuo pačiu metu jis priklausė visiems. Visas pasaulis virto jo veiklos lauku. Visa žmonija jam buvo artima. Kiekviena šalis jam kėlė neeilinį susidomėjimą ir svarbą. Kiekviena filosofija, kiekvienas gyvenimo mokymas jam buvo tik galimybė aiškiau suprasti žmogaus prigimtį, o jo paties gyvenimas buvo nenutrūkstantis ėjimas į Ateitį”
Taip apie savo tėvą kalbėjo Sviatoslavas Rerichas

Jurijus Nikolajevičius Rerichas

Jurijus Nikolajevičius Rerichas (1902-1960)

"...Indija, Kinija, Mongolija, Afganas, Nepalas, Butanas - žodžiu, visas rytų šalis pilnai išstudijuoti įmanoma tik susipažinus su istoriniais Tibeto šaltiniais. Tai didžioji kryžkelė, dar neseniai visiškai užmiršta..."
Iš N.K.Rericho laiško I.E.Grabariui, 1947 balandžio 2d.

Jis buvo pirmagimis Rerichų šeimoje. Gimė 1902 rugpjūčio 16(29)d. Novgorodsko gubernijoje netoli Okulovkos kaimo. Būsimojo mokslininko vaikystė ir paauglystė praėjo Peterburge, šeimyninėje aplinkoje, kur ypač daug dėmesio buvo skiriama dvasinei Rytų kultūrai. Didžiojo tautų persikraustymo problemos, klajoklių imperijų atsiradimo ir žuvimo priežastys, senovės kurganų ir Didžiosios Eurazijos stepės kapaviečių paslaptys - visa tai jau vaikystėje giliai įstrigo būsimo orientalisto sąmonėje ir pažadino kūrybinę vaizduotę.

Jelena Ivanovna Rerich

Jelena Ivanovna Rerich (1879 - 1955)

Žmona, gyvenimo palydovė ir ištikima draugė, pasidalinusi su N. K. Rerichu vargais ir pasiekimais, teikusi jėgų ir kūrybinį džiaugsmą. Ji ėjo per gyvenimą veržliai ir gražiai, savo pavyzdžiu parodė ištikimybės ir atsidavimo žmonijos idealams ir grožiui kelią. Ji padovanojo pasauliui Gyvosios Etikos Mokymo knygas, kurios buvo parašytos bendradarbiaujant su Šambalos Mahatmomis, kurie lydėjo Rerichų šeimą bendro jų darbo ir pažinimo kelyje. Jelena Ivanovna susirašinėjo su daugybe žmonių iš pačių įvairiausių pasaulio kampelių. Jos knygos ir laiškai persunkti didžiule gyvenimiška patirtimi.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©