Biografijos

Haraldas Lukinas V. Zoss prisiminimuose

Haraldas Lukinas V. Zoss prisiminimuose. Tęsinys (2). Foto albumasRygoje prieš antrą pasaulinį karą (1939-1945) Latvijos Rericho draugija išleido apie 50 knygų, tame tarpe visą Gyvosios Etikos mokymo seriją. Nuo 1929 metų Gyvosios Etikos mokymas buvo leidžiamas ir latvių kalba. Buvo išleista: J.Blavatskajos „Slaptoji Doktrina“, „J.Rerich laiškai“ 2 tomai, „Znamia Priepodobnogo Sergija Radoniežskogo“, straipsnių-pranešimų rinkinys „Zelta gramata“ (1938m. Pabaltijo valstybių Rericho vardo draugijų kongreso medžiaga), R.Rudzičio monografija „Nikolaij Rerich – Voditiel Kultury“. 1935m. lapkritį išleista mokymo knyga „Mir Ognienyj“ 2 dalis; 1936 kovą – „Mir Ognienyj“ 3 dalis, birželį „Obščina“, lapkritį – „Aum“. 1937 birželį – „Agni Joga“, rugpjūtį „Naputstvije Voždiu“, gruodžio mėnesį – „Bratstvo“.

Valdonės Zoss istorija

Valdonės Zoss istorija. Dokumentinis filmas Vedančioji rankaLatvijos N.Rericho vardo draugija oficialiai buvo užregistruota 1930 spalio 13d.; ji išaugo iš V.Šibajevo ir F.Lukino organizuoto būrelio. Latvijoje N.Rericho vardo draugija veikė ne tik Rygoje, bet ir Ventspilyje (Vindava), Daugpilyje (Dvinskas), Tukume ir kt. miestuose.

1930-34m. draugijai vadovavo F.Lukinas, 1934-36 K.Sture, 1936-40 R.Rudzitis.

1940 metais, atėjus į Latviją tarybų valdžiai, daugumos kultūrinių-visuomeninių organizacijų veikla buvo sustabdyta. Tačiau, veikla nesustojo, ji tapo pogrindinė.

Agni Jogos Motinos žygdarbis

Agni Jogos Motinos žygdarbis. Alfredas Cheidokas

Pranešimas skirtas 110-toms Jelenos Rerich gimimo metinėms, perskaitytas 1989m. vasario 12d., konferencijoje Akademiniame miestelyje.

Prieš pradėdamas kalbėti apie Jeleną Rerich, aš sprendžiau klausimą, ar šnekėti apie ją „pilnu balsu“ ar po-senovei, daug ką nutylint, kaip darėme iki šiol, spaudžiami taip vadinamo vadovaujamo-administracinio režimo. Ar teisingai atsakiau į šį klausimą, palieku spręsti savo klausytojams.

D.Stukaitės šviesiam atminimui

Donatos Danutės Stukaitės šviesiam atminimui (1924-04-15/2012-10-02)

2009-ųjų Kalėdoms iš draugo sulaukėme dovanos – Donatos Stukaitės knygą „Šviesos artumoje“. Knyga mus sužavėjo. Kadangi Kalėdos – stebuklų metas, net nežinodami Donatos Stukaitės adreso, parašėme laišką į Kauną, į Tautinės kultūros centrą, tikėdamiesi, kad vis tik kas nors laišką perduos adresatui.

Anatolijus Makarovas

Anatolijus Makarovas (1917-1996)

Prieškarinės Latvijos Rericho draugijos narys, represuotas, reabilituotas, aktyviai dalyvavęs Draugijos veikloje po jos atkūrimo. Jis vienintelis iš likusių ikikarinių gyvų draugijos narių ėmėsi sunkios švietėjiškos naštos – dvasinių žinių paskleidimo gyvenime.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 10th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©