Tamsos brolių bendradarbiai ir pagalbininkai

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Sekmadienis, 31 kovo 2013 Autorius Jelena Rerich

Tamsos brolių bendradarbiai ir pagalbininkai

Dabar apie Tamsos brolius. Tamsos broliai, žinoma, sutinkami pačioje žmonijoje. Jų labai daug, ir nieko tame stebėtina nėra, nes jų kelias – tai žemųjų aistrų tenkinimo kelias. Tikrų Šviesos darbuotojų procentas niekingai menkas, taip pat ir „žibukų“ procentas ne toks jau didelis, juolab, kad labai dažnai „žibukai“, savo nežinojime ir būdami „drungni“, tai yra neapsisprendę ar nesipriešinantys blogiui, triūsia Tamsos brolių naudai. Sunku net įsivaizduoti, kokios išsilavinusios dvasios, turinčios aukščiausius įvertinimo laipsnius, sąmoningai triūsia Tamsos broliams.

Pasakyta – jie (tamsieji) labai mėgsta priartėjusius prie Šviesos Mokymo ir įsijungusius į gėrio susibūrimus, bet nepastovius savo ištikimybėje ir įsitikinimuose. Žaisdami su jų nepastovumu ir įteigdami jiems abejones, gali per juos įnešti susibūrime sumaištį ir irimą. Štai kodėl patariamas toks atsargumas, kai prie Mokymo artėja naujos, dar neišbandytos dvasios. Tamsos broliai labai mėgsta didelius intelektus, besivystančius širdies sąskaita, nes juos galima ypatingai subtiliai paveikti. Juk tik pačios grubiausios dvasios užpuola ir naudojasi žemomis sąmonėmis. „Jei velniai grasina žmonėms, tai Archangelui – pats Šėtonas! Jei smulkūs velniūkščiai kelia apmaudą brolijai, tai pats Šėtonas prisiriša prie atsiskyrėlių“. Pirmojoje knygoje („Listy Sada Moriji“, p.134) rašoma: „Žinau tave, besiskrebinantį į duris, tu tikiesi ant svečio pečių prasiskverbti į Mano namus. Žinau tave! Tu tapai rafinuotu ir išradingu, netgi išradingesniu už daugelį Manųjų! Tu išsipuošei segėmis ir įsigijai atatinkamus rūbus. Tu netgi išmokai visus Mano žodžius: girdžiu – netgi kartoji žodį DŽIAUGSMAS. Tačiau čia Aš tave ir sustabdysiu. Tu neišdrįsi pasakyti meilės džiaugsmas. Tavo džiaugsmas – neapykantos džiaugsmas. O už neapykantos siūbuoja bjaurus abejonių šešėlis, ir skydui netinkančios abejonės. Aš priimsiu į Mano skydą visas tavo strėles. Tačiau, jei atkakliai sieksi savo, Aš su šypsena pasiūsiu tau tik vieną“. – Taip apsisaugokime nuo visų abejojančių.

Iš Jelenos Rerich laiškų, I t., 16.07.35

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Thursday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©