Sunkus mokinio kelias

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Antradienis, 02 balandžio 2013 Autorius Jelena Rerich

Sunkus mokinio kelias

Tegul „žibukai“ šviečia, kad tik nepagautų jų į savo tinklus kai kurie medžiokliai, ir neįvyktų išdavystė. Kalbėti aukštomis frazėmis yra viena, o pritaikyti tai gyvenime visai kas kita. Ir paprastai šie du veiksmai gyvenime nebendradarbiauja. Todėl aš labai nemėgstu klausytis, kad kažkas pasiruošęs atiduoti gyvenimą už Mokymą. Daugeliu atvejų, beveik visada, tai – didis melas.

Per visą savo gyvenimą aš sutikau tik du-tris žmones, iš tikrųjų pasiruošusius pasiaukoti viskuo, bet būtent jie susilaikydavo nuo bet kokių įtikinėjimų, bet veikdavo. Kiti ateidavo ir aukojo arba iš pertekliaus, arba siekdami naudos – išgirdę, kad kiekvienas paaukojimas sugrįžta šimteriopai. Tačiau kai tas šimteriopas sugrįžimas nepasireikšdavo taip, kaip jie jo laukė, arba užtrukdavo dėl jų pačių kaltės, jie tapdavo pikčiausiais priešais ir viso triūso išdavikais. Dažniausiai jie nusisukdavo prie paskutinės ribos. Buvo ir tokių, kurie nuspręsdavo aukoti tik pusę, kai tą pačią paskutinę minutę reikėdavo „ant kortos pastatyti“ viską. O ar gi galima sulaukti sėkmės iš pusinio sprendimo, ar galima tikėtis išsigelbėjimo nuo pusės vaistų dozės? Ir tikrai, pasiekimai būdavo pusėtini. Tačiau kas ypač stebino, kad antroji pusė, sulaikyta mažosios baimės, vėliau karmos būdavo atimama kitokiu keliu, nenumatytomis aplinkybėmis. Yra dar ir trečia žmonių rūšis, daugiausia paplitusi, kurie galvoja, kad jau pats priartėjimas prie Mokymo yra didžiausia paslauga iš jų pusės. Jų savimyla sako jiems, kad Mahatmos pasiruošę atlikti pudžu kiekvienam priartėjusiam arba perskaičiusiam Mokymą. Ne, D.Mokytojai džiaugiasi ir tikrai padeda tik nuoširdžiai einantiems ir siekiantiems. Į plaštakes Jie žiūri su liūdesiu, nes žino, kokius amžius trunkančius sunkumus jie turės praeiti, kol galės priartėti prie Šviesos Tvirtovės. <...>

N.Rericho paveikslas "Dvi taurės (Budda duodantis)", nutapytas 1932m.Sunkus tikrasis mokinio kelias. Juk jokios žinios, jokios filosofijos ir juo labiau maginė prievarta neduos mums dvasingumo. Nes tik gyvenimo patyrimu, išgėrus gyvenimo pasiūlytus nuodus, suvokus visas jo iliuzijas ir išsaugojus didį siekį – tarnystės Bendram Labui – pripildome mes savąją AMRITOS TAURĘ.

Iš J.Rerich laiškų, I T., 15.10.35.