Kuo skiriasi mediumas ir aiškiaregis?

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Antradienis, 02 balandžio 2013 Autorius Jelena Rerich

Kuo skiriasi mediumas ir aiškiaregis?

Pateikiu Jums puslapį iš Menlio P. Hollo kūrinio „Okultinė Žmogaus Anatomija“; talentingo paslapčių aiškintojo iš Amerikos: „Išmintinga nurodyti skirtumus tarp mediumo ir aiškiaregio. Paprastam žmogui tų skirtumų neegzistuoja, bet okultistams tos dvi dvasinio vystimosi fazės atskirtos ištisu žmogaus evoliucijos periodu. Aiškiaregis yra tas, kuris sugebėjo pakelti gyvatę (stuburo smegenys) iki galvos smegenų ir savo dvasiniu augimu užsitarnavo teisę stebėti nematomus pasaulius trečios akies arba kankorėžinės liaukos pagalba. Šis sąmonės organas, kuris prieš milijonus metų jungė žmogų su nematomais pasauliais, užsidarė Lemūrijos periodu, kai žmoguje pradėjo vystytis objektyvūs [neutralūs] jausmai.

Tačiau okultistai, vystydami dvasingumą, gali vėl atverti šią akį ir jos pagalba tyrinėti nematomus pasaulius. Aiškiaregis tokiu negimsta, jis tokiu tampa. Mediumas gi ne tampa, bet jau tokiu gimsta. Aiškiaregis gali tokiu tapti tik po daugelio metų, kartais net ištisų gyvenimų griežčiausios disciplinos ir sustiprinto atkaklaus darbo pagalba, kai tuo tarpu mediumas atlikęs tik nedidelę praktiką gali tai pasiekti per kelias dienas“. – Tačiau reikėtų pridurti – ribotuose viršžeminio pasaulio žemuosiuose sluoksniuose. <...>

Mediumizmas prieštarauja prigimčiai, o aiškiaregystė yra natūralus dvasinės prigimties augimo ir atsivėrimo rezultatas. Vienam aiškiaregiui surasime šimtus mediumų, nes aiškiaregis tokiu gali tapti tik savidisciplinos ir bauginančios įtampos pagalba. Tuo tarpu, kuo žmogus silpnesnis ir ligotesnis, tuo jis geresnis mediumas. Aiškiaregis vysto savo mąstymo savybes ir niekada nepameta sąmoningumo siūlo, tada kai pirmas nurodymas, duodamas mediumui, kad jis apie nieką negalvotų...“.

„Mediumizmas sustabdo teisingą evoliuciją ir turi būti vertinamas kaip atgalinis judėjimas...“ Todėl didžiulė klaida yra mediumistines savybes vadinti dvasiniais pasiekimais. Tai, būtent, ir yra dvasingumo antipodas. Dvasingumas apjungia aukščiausiąją triadą, o pas mediumus būtent ji yra neveikli. Nenužeminkite aukščiausios pasaulio vertybę. Dvasingumą visada lydi susivaldymas ir įgimta išmintis.

Stenkitės atpažinti mediumizmo apraiškas, jos dabar labai paplitusios. Juk žemasis psichizmas eina greta mediumizmo ir taip pat kelia nemenką pavojų. Todėl taip svarbu visomis išgalėmis kreipti žmoniją tikro dvasingumo keliu ir grūdinti charakterį gyvenimiškose kovose.

Neįmanoma priartėti prie Šviesos Tvirtovės ir įgyti tikras žinias, nesirūpinant savo mąstymo išvalymu ir negalvojant apie širdies išvalymą, pasiekiamą tik savęs atsižadėjimo prakaite. Ir vėl, visa tai sakoma tvirtiems dvasia. Silpniesiems gi, jau didelė nauda bus, jei jie, perskaitę Mokymo knygas, pajus širdyje kokią tai šilumą arba aukštesnę vibraciją, kuri pasikartodama gali įsitvirtinti ir gerokai apvalyti bei sutvirtinti aurą.

„Nuolat reikia atminti, kad mūsų Mokymas nieko nekviečia ir niekam nedraudžia laisvai ateiti ir išeiti. Jis duodamas plačiai ir be jokių draudimų. Žinoma, įspėjimai duodami, bet ne gąsdinimai, ir kiekvienas laisvas pasielgti taip, kaip jis nori. Ir kadangi tiems, kurie įrodė savo ištikimybę Mokymo principams daugelio metų bėgyje ir daugelyje išgyventų sunkumų, slėpinys išlieka, tai draudimai ir ribojimai nereikalingi. Duota visiems, imkite tiek, kiek galite. Bet, žinoma, ima mažai, nes netgi paimti pakylėjimą žmonės dar neišmoko“ <...>

Siunčiu Jums žvalumą ir tvirtumą, nes jei draugai auga, tai ir priešai seka paskui juos. Tačiau Šviesos karys džiaugiasi priešingu apsireiškimu. Todėl grūdinkite dvasią ir aštrinkite atpažinimą.

Iš J.Rerich laiškų, I T., 15.10.35.