N.Rericho raštai

Ikonos


„Didžiosios meno vertybės pergalingai atlaiko visas žemiškų neramumų audras“
N. Rerichas
Ikonos
...Dar vienas užsienietis įtikėjo senovinių, stebuklingų, nuostabiųjų ikonų galia. <...>
Kalbu apie užsieniečius, nes mumis, saviškiais, netikėjo, kai mes susižavėję kalbėjome tą patį. Tik prieš dešimtmetį, kai nuolat kalbėdavau apie senovinių ikonų grožį ir reikšmingumą, daugelis, net kultūringi žmonės, manęs dar nesuprato ir į mano žodžius reagavo kaip į archeologines keistenybes.
Tačiau dabar aš triumfuoju. Geriausi iš užsieniečių, geriausi mūsų novatoriai įtikėjo ikonomis. Ikonas pradėjo rinkti ne tik kaip religinius ir istorinius dokumentus, bet būtent kaip tikro grožio, pasididžiavimo išraišką, liaudine reikšme lygiavertę itališkam primityvizmui.

Tikrovė

Tikrovė
Realizmas yra tikrovės atvaizdavimas. Atrodytų, kas gali būti paprasčiau. Bet kokia tai bus tikrovė? Realizmui priešpastatomas natūralizmas. Taip norima išryškinti ypatingas realizmo savybes. Vadinasi, tų formulių autoriai nori parodyti, kad natūralizmas yra aklas gamtos pamėgdžiojimas, kai tuo tarpu realizmas išreiškia tikrovės esmę. Sakoma, kad portretas realus tada, kai jis išreiškia esmę, charakteringą ir įtikinamą. Žodyje „įtikinamas“ ir slypi skirtumas tarp gilaus, apmąstyto realizmo ir atsitiktinio bei paviršutinio natūralizmo. Realizme būtinai dalyvaus tikroji kūryba, kai tuo tarpu natūralistas bus tik atsitiktinio miražo vergas. Realizmas - tai sveiko meno vystimasis, kai tuo tarpu natūralizmas atveda tik į aklavietę. Tikrą, kūrybinį realizmą, jo savybes reikia giliai išmąstyti, kitaip jaunimas paskęs iliuzijoje.

Tiesa nesunaikinama 03

N. Rerichas Gedimino pilies griuvėsiai, nutapytas 1903 m.
Вильна. Остатки замка Гедимина (Гора Гедиминова замка) 1903.
*
„Mūsų draugams jau seniai siūliau, kad turi būti sudaryti ne tik tikrų ir nuoširdžių bendradarbių sąrašai, bet ir griovėjų – atvirų ir užsimaskavusių. Kai jūs žinote priešą, jūs jau esate jį nugalėję. Kai sužinosite ir pajausite Kultūros priešininkų irštvas, jūs tuo pat metu įgysite naujų jėgų ir naujų sąjungininkų.

Tiesa nesunaikinama 02

N. Rerichas. Kauno pilis, Kryžiuočių pilis prie Nemuno netoli Jurbarko, nutapytas 1903 m.
Ковно. Замок крестоносцев на Немане около Юрбурга (Каунасский замок, Литва) , 1903.
*
„Ne mažesni už vandalus-griovėjus yra vandalai-šnabždėtojai; silpnavaliai abejotojai, persisunkę pagieža, bailumu ir šmeižtu nemokšos. Reikia aiškiai suvokti, kad pasisakymai už aukščiausių pradų išsaugojimą iššaukia įvairiausių rūšių vilkų ir šakalų kaukimą. Jei kūrimo reikšmė yra pasaulinė, tai ir kova prieš visa, kas šviesu ir tauru, taip pat vyksta be sienų ir neapsiriboja atskiromis nacijomis. Todėl atvirai ir pasitikėdami vienas kitu turi bendrauti tarpusavyje tie, kuriems tiesos švyturys apšviečia kelią.“
N. Rerichas. Tiesa nesunaikinama. Dienoraščio puslapiai. 1935 m. vasario 5 d., Pekinas.

Tiesa nesunaikinama

N. Rerichas. Trakų vartų etiudas, nutapytas 1903 m.

N. Rerichas. Trakų vartų etiudas, nutapytas 1903 m.
*
„...visi Kultūros darbuotojai, siekiantys išsaugoti tai, kas tyra, gražu ir moksliška, turėtų suprasti, kad bendradarbiai ir sąjungininkai dažnai
atrandami gan netikėtai. Svarbiausia, kad tarp šių šviesuolių, ištikimų bendražygių, neįsiskverbtų bailumas, šaltumas ir abejingumas. Didžiojo poeto
žodžiai – „ir gėriui, ir blogiui gėdingai abejingi“ – neturi rasti sau vietos didingoje Kultūros veikloje.“
N. Rerichas. Tiesa nesunaikinama. Dienoraščio puslapiai. 1935 m. vasario 5 d., Pekinas.

 

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 12th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©