Tikrovė

Spausdinti
Kategorija: N.Rericho raštai
Parašyta Šeštadienis, 11 liepos 2015 Autorius N.Rerichas

Tikrovė
Realizmas yra tikrovės atvaizdavimas. Atrodytų, kas gali būti paprasčiau. Bet kokia tai bus tikrovė? Realizmui priešpastatomas natūralizmas. Taip norima išryškinti ypatingas realizmo savybes. Vadinasi, tų formulių autoriai nori parodyti, kad natūralizmas yra aklas gamtos pamėgdžiojimas, kai tuo tarpu realizmas išreiškia tikrovės esmę. Sakoma, kad portretas realus tada, kai jis išreiškia esmę, charakteringą ir įtikinamą. Žodyje „įtikinamas“ ir slypi skirtumas tarp gilaus, apmąstyto realizmo ir atsitiktinio bei paviršutinio natūralizmo. Realizme būtinai dalyvaus tikroji kūryba, kai tuo tarpu natūralistas bus tik atsitiktinio miražo vergas. Realizmas - tai sveiko meno vystimasis, kai tuo tarpu natūralizmas atveda tik į aklavietę. Tikrą, kūrybinį realizmą, jo savybes reikia giliai išmąstyti, kitaip jaunimas paskęs iliuzijoje.


Natūralizmas nepaiso kompozicijos, kai tuo tarpu realizmas neatmeta šio kūrybinio prado. Kompozicija turi būti išauklėta. Nuo pat pirmų savo žingsnių kūryboje jaunas menininkas turi vystyti savyje šį gebėjimą. Etiudines užduotis turi keisti pokalbiai apie kompoziciją. Tai neturi likti tik žodiniame aptarime, bet turi būti sukuriami eskizai. Jaunimas turi kaupti tokius eskizus. Gyvuoja klaidingas įsitikinimas, kad pirmiausia žmogus turi išmokti piešti ir tapyti, o jau po to pradėti galvoti apie kompoziciją. Užmirštama, kad piešime ir tapyboje nėra ribų meistriškumui. Ir niekas negali išdrįsti tvirtinti, kad jis jau pilnutinai viską išmoko. Be to, gali įvykti įdomus vidinis procesas, kuris visiems laikams užvers galimybę suprasti kompoziciją.
Galima stebėti, kaip daugelis, kurie nuo mažumės nepriartėjo prie eskizo, prarado tą galimybę. Viskas turi būti auklėjama ir mokoma. Negalima galvoti, kad baigtinis tobulumas tiesiog nukris iš dangaus. Tikro, įtikinančio realizmo suvokimas taip pat neateina iškart - tai daugybės įžvalgių įkvėpimų sintezė.
N. Rerichas. Str. „Tikrovė“, parašytas 1939 m.
**
Eskizas (kilęs iš senovės graikų kalbos σχέδιος – schedios „laikinas“) – greita vizualizavimo forma, kuri paprastai nelaikoma išbaigtu meno darbu.
Eskizo kūrimo tikslai gali būti skirtingi. Dailininkas gali ieškoti geriausios, jo manymu, kompozicijos paveikslui, skulptūrai, freskai, ar kito formato meno kūriniui. Eskizas taip pat gali būti komunikacijos forma. Kino projektų režisieriai (jei neturi storyboard dailininko, dažnai patys piešia eskizus, norėdami geriau pavaizduoti operatoriui (aktoriams ar kitiems filmavimo komandos nariams) savo sumanymus.
*
Etiùdas [pranc. étude < lot. studium — mokymasis, studijavimas]:
1. nedidelis pagalbinis dailės kūrinys, daromas iš natūros;
2. muz. pjesė atlikimo technikai lavinti;
3. improvizacinis pratimas aktoriaus meistriškumui ugdyti; vienas vaidmens kūrimo būdų;
4. mokslo (dažn. filosofijos) ar lit. kritikos straipsnis, nepretenduojantis į baigtumą, griežtą argumentaciją ar galutinius sprendimus; esė;
5. šachmatų arba šaškių uždavinys, kurio pozicijoje yra nedaug figūrų; sprendžiamas vieninteliu sunkiai randamu būdu (ėjimų skaičius nenurodomas).
*
N.Rerichas
Eskizas-kostiumas I.Stravinskio baletui „Šventas pavasaris"
Kalnų etiudas, 1931m.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Thursday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©