Ikonos

Spausdinti
Kategorija: N.Rericho raštai
Parašyta Šeštadienis, 11 liepos 2015 Autorius N.Rerichas


„Didžiosios meno vertybės pergalingai atlaiko visas žemiškų neramumų audras“
N. Rerichas
Ikonos
...Dar vienas užsienietis įtikėjo senovinių, stebuklingų, nuostabiųjų ikonų galia. <...>
Kalbu apie užsieniečius, nes mumis, saviškiais, netikėjo, kai mes susižavėję kalbėjome tą patį. Tik prieš dešimtmetį, kai nuolat kalbėdavau apie senovinių ikonų grožį ir reikšmingumą, daugelis, net kultūringi žmonės, manęs dar nesuprato ir į mano žodžius reagavo kaip į archeologines keistenybes.
Tačiau dabar aš triumfuoju. Geriausi iš užsieniečių, geriausi mūsų novatoriai įtikėjo ikonomis. Ikonas pradėjo rinkti ne tik kaip religinius ir istorinius dokumentus, bet būtent kaip tikro grožio, pasididžiavimo išraišką, liaudine reikšme lygiavertę itališkam primityvizmui.


Garbė Dievui, aklumas praėjo: ikonos surenkamos; nuo purvo nuvalomos nuostabios spindinčios spalvos; ikonas spausdina prabangiuose leidiniuose; muziejai didžiuojasi ikonų skyriais; prieš ikonas valandomis sėdima ir žavimasi, jos studijuojamos, užsirašomos pastabos; ikonomis didžiuojamasi. Seniai laikas!
Pagaliau praregėjome; iš slėpiningų lobių ištraukta dar viena stebuklinga brangenybė. Tas suvokimas toks malonus, kad galima net atleisti tą snobizmą, kuris tvyro gretimai dabar „madingo“ ikonos garbinimo. Snobai – tas mažytis mūsų dienų siaubas – praeis ir užsiims nauja „šiandienine“ diena, o teisingas „rytojus“ visiems laikams išsaugos didį suvokimą apie nuostabią tautinę kūrybą, išreikštą senovinėse ikonose.
<...> Ikonų pažinimas bus ištikimu talismanu pakeliui į senovės lobius ir grožį, tokiu artimu būsimo gyvenimo ieškojimams...
N. Rerichas. Ištraukos iš str. "Ikonos",
parašyta 1910 m.

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Thursday the 14th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©